Zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen

Zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen

Vegetarisch Veganistisch

Zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen

Grootschalige zeewierteelt op de Noordzee kan in 2030 net zoveel eiwit opleveren als 5,6 miljoen legkippen. Dat blijkt uit een quickscan van Natuur & Milieu. Zo kan zeewier een goede rol spelen in de eiwittransitie: het vervangen van dierlijke door plantaardige eiwitten op ons bord. De teelt kent nog meer duurzaamheidsvoordelen: het verbetert naar verwachting de biodiversiteit en biedt potentie voor groen gas. Voor de ontwikkeling van de sector is wel ondersteuning nodig.

Zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen

Voedselvoorziening verduurzaamd

Zeewier bevat veel bruikbare stoffen. Eiwit is daar één van. Deze eiwitten kunnen met een speciale techniek uit het zeewier gehaald worden en gebruikt worden voor voedingsmiddelen. Het restant dat dan nog overblijft kan vervolgens omgezet worden in groen gas dat ingezet kan worden in de Nederlandse industrie. Zo wordt zowel de voedselvoorziening verduurzaamd, als de industrie.

Zeeleven ook gebaat bij zeewierteelt

De Nederlandse Noordzee is heel geschikt voor de teelt van zeewier. Dit komt omdat er een overschot is aan voedingsstoffen in de Noordzee. Deze voedingsstoffen worden aangevoerd door de rivieren die bij Nederland in de Noordzee stromen. Zeewier gedijt goed op deze voedingsstoffen en biedt daarnaast een schuilplaats voor vissen. Het zeeleven is dus ook gebaat bij zeewierteelt op de Noordzee.

Zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen

‘De komende decennia bouwen we vele windmolenparken op de Noordzee. Als we de ruimte tussen de windmolens gebruiken voor zeewierteelt, dan maken we dubbel zo goed gebruik van de beperkte ruimte op de Noordzee. Het is nog niet definitief hoeveel hectare windmolenparken de Noordzee in 2030 zal bevatten, maar zeker is dat dit enkele honderdduizenden hectares zullen zijn. Als er op 15.000 hectare zeewier geteeld zou worden, levert dit al evenveel eiwit als de eierproductie van 5,6 miljoen legkippen en 62 miljoen kuub groen gas op.’

Zeewierteelt Noordzee kan miljoenen legkippen vervangen

Nog niet rendabel

Natuur & Milieu constateert dat zeewierteelt op de Noordzee niet uit zichzelf van de grond komt. Momenteel is het nog niet rendabel om hiermee te beginnen, maar voor de verduurzaming van onze economie is het wel belangrijk om een start te maken. Wanneer de sector groter wordt, zal het tegen lagere kosten kunnen produceren en op eigen benen kunnen staan.

Daarom roepen wij de overheid op om de sector te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door bij de bouw van nieuwe windparken op te nemen dat de bouwers ‘meervoudig ruimtegebruik’ moeten toepassen: dus het windpark combineren met natuurherstel of zeewierteelt. Ook kan er een investerings- of innovatiesubsidie beschikbaar gesteld worden.

Bron:.pluimveeweb.nl
Tekst: Lauk Bouhuijzen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *