Steeds meer kinderen krijgen thuis les

Steeds meer kinderen krijgen thuis les

Bewustwording

Steeds meer kinderen krijgen thuis les. Zo ook de ouders van Sofia(8). Zij geven lessen die alleen passen bij Sofia.

De groep met kinderen die thuis les krijgen is de afgelopen jaren groter geworden. Deze kinderen krijgen les van pappa of mamma thuis. En dat houdt in dat het kind dus niet in een lokaal met klasgenootjes zit en er ook geen juf of meester is die voor de klas staat. Deze kinderen leren thuis omdat hun ouders geen goed gevoel of klik met een school hebben. De ouders kunnen zich niet meer vinden in de levensovertuiging van de school. Sofia (8) is één van deze kinderen. “De huidige scholen passen niet bij het karakter van Sofia.” Zo zegt de vader van Sofia in Editie NL

In het schooljaar 2017-2018 is er een flinke stijging ten opzichte van het schooljaar 2014 – 2015. Toen kregen er ruim 600 kinderen thuisonderwijs. In het schooljaar 2017-2018 kregen bijna 950 Nederlandse kinderen thuis les van hun ouders en gingen dus niet naar school. Dit is gebleken uit cijfers van het Ministerie van Onderwijs.

Steeds meer kinderen krijgen thuis les
individuele ontwikkeling

Soms buiten met andere kinderen

Roy van Veen en zijn vrouw Ksenia houden hun 8-jarige dochter Sofia ook thuis. Sofia krijgt dus thuis les van haar ouders. Soms worden die lessen ook buiten gegeven met andere thuis les kinderen. En ze krijgen ook les in vakken als Russisch, geschiedenis, archeologie en paardrijden. De ouders van Sofia vertellen in Editie NL dat de huidige scholen niet bij het karakter van hun dochter Sofia passen. Voor hun is het grootste probleem dat die scholen gericht zijn op collectivisme. Dat houdt in: met z’n allen uit een boek leren. Maar zij vinden dat Sofia en ieder ander kind een individu is. Ze vertellen daarbij dat ze haar individuele ontwikkeling belangrijk vinden. Dat is de reden waarom deze ouders hun dochter ook lessen geven die bij haar passen. Zo legt de vader uit in Editie NL.

Geen enkele school bleek te passen binnen hun levensstijl. Ze hebben er zeker wel moeite voor gedaan om een passende school te vinden voor Sofia. Zo krijgt Sofia dus gewoon rekenles, maar dan bijvoorbeeld met behulp van water. Net even anders dan in het gemiddelde klaslokaal dus.

3 redenen voor vrijstelling

Volgens de Leerplichtwet kunnen kinderen om drie redenen vrijstelling van de leerplicht krijgen

Carry Roozemond van Ingrado, de branchevereniging voor leerplichtambtenaren ziet deze wet graag veranderen. Zij vindt thuisonderwijs niet per se slecht. Maar vindt dat er nu geen zicht op de vooruitgang van de kinderen is. Zij wil daarom dat de wet aangepast wordt. Zodat de leerplichtambtenaren de ontwikkeling kunnen controleren. Zo vertelt Roozemond in Editie NL.

Roozemond vreest namelijk dat de ontwikkeling van sommige kinderen achterblijft. Zij vraagt zich af hoe het met hun sociale vaardigheden zit? Hoe lossen deze thuis les kinderen de situaties op in het verkeer? Oftewel: hoe kan je het beste deelnemen in de maatschappij?”

In hun eigen bubbel

Kinderpsycholoog Steven Pont vind dat kinderen die thuis les krijgen van hun ouders ‘in hun eigen bubbel zitten’. Ze krijgen de informatie maar uit één bron, van de ouders. Natuurlijk gebeurt dat op school ook wordt er gezegd door Steven Pont. Maar hij vindt dat het belangrijk is dat kinderen ook op sociaal niveau met andere kinderen in aanraking komen. Zegt hij tegen Editie NL. Voor creatieve kinderen, die in het reguliere onderwijs buiten de boot vallen, zou thuisonderwijs volgens Pont wél beter kunnen werken.

Steeds meer kinderen krijgen thuis les
vriendjes en vriendinnetjes zijn er echt wel

Geen nadelen

Vader Roy wuift alle nadelen weg, volgens hem loopt Sofia’s ontwikkeling niet achter op die van leeftijdsgenoten en heeft ze genoeg vriendjes. Voor een wetswijziging voelt Roy dan ook weinig.

Het ministerie van Onderwijs laat weten dat er wordt gewerkt aan een wijziging van de leerplichtwet. Wanneer deze in werking treedt, is niet bekend.

Bron: www.rtlnieuws.nl

Tineke Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *