Oproep namens Bos en Bomen

Oproep namens Bos en Bomen

Natuur

Ik schrijf oproep namens het Bos en de Bomen
Het Bos én de Wereld hebben het moeilijk omdat wij hier niet meer passen
Wij zijn degenen die “uit de pas lopen”.
Dit is één van de dingen die gezegd worden in de aflevering van Tegenlicht afgelopen zondagavond. En wat is het waar en wat kwam het binnen.

Bomen vormen Sociaal Netwerk

Bomen vormen sociale netwerken met elkaar. Wij denken dat bomen niet communiceren met elkaar maar dat is echt een misopvatting.
Onderzoekers tonen al jaren lang aan dat bomen op allerlei manieren met elkaar communiceren.

Ho! wacht! Nu ik dit schrijf zullen er veel mensen wegdraaien, door scrollen en dit artikel verlaten. Nu gaat men denken dat ik zweverig ben of zoiets. Of een bomenknuffelaar!!!! Tja, dit is niet wat je op school geleerd hebt. En het is voor mij heel natuurlijk maar voor velen “out of the box” denken. Dat gaat veel mensen te ver.  Dan krijg je gelijk een stempel dat je “raar, vreemd of zweverig” bent.

Niet langer wegdraaien

Niets is minder waar! Ik ben een natuur mens, ik houd van de natuur, het is mijn natuur en dus vind ik het belangrijk dat je door leest waar dit artikel over gaat. Ik zou het zeer waarderen als je deze aflevering van Tegenlicht bekijkt. Het is ook in ieders belang. Het is belangrijk voor ons bestaan als mens. Voor de toekomst van onze kinderen.  We zullen er toch écht iets mee moeten gaan doen. We kunnen niet langer ons hiervan wegdraaien.

Het is een oproep namens Bos en Bomen

Bekijk deze aflevering, het neemt maar eventjes van je tijd maar kan een wezenlijke verandering betekenen voor alles en iedereen.

CO2

Het Bos én de Wereld hebben het moeilijk omdat wij hier niet meer passen

Het beste apparaat om CO2 op te slaan is een Boom, De Natuur. We hébben geen complexe technologieën nodig om De Aarde te redden. Met onze bestaande kennis kunnen we alles behouden wat al goed werkt. De inheemse ecosystemen.

Bomen zijn er al zo lang als kunnen terugdenken, ze horen bij de Aarde. Ze hebben meegewerkt aan de menselijke beschaving. Daarnaast is het menselijk DNA en dat van bomen aan elkaar verwant.

Ons leven is verbonden met deze oeroude levensvorm.

Zijn er dan misschien nog téveel mensen die zó weinig over hoe belangrijk de bomen en het bos voor de mensheid en de aarde is?

Het is maar een handjevol mensen die de bomenkap bestrijden, je hoort en ziet er weinig over op het reguliere nieuws.

Bossen maken de aarde en ons klimaat leefbaar en stimuleren biodiversiteit.

Wat is Biodiversiteit

“Bio” betekent leven “diversiteit” betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een term voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Het is belangrijk dat er bijvoorbeeld niet alleen maar meeuwen hebben, maar ook mussen, niet alleen maar gras, maar ook zand. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht.
Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Meer dan veertig procent van de medicijnen komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

Waanzin

Vorig jaar nog werd er 12 miljoen hectare bos gekapt. Er is nog maar 15 % van het oorspronkelijke bos intact. Waar is men mee bezig?
Is het onwetendheid?
Is het hebzucht?
Wat is er gebeurt met de mensheid?
Waarom, waarom waarom?

En het gaat maar door. Ook hier in Nederland lees je dikwijls in de krant dat er (al)weer een enorm aantal bomen gekapt moeten worden om welke reden die ze verzonnen hebben dan ook.
Maar het laatste vreselijke nieuws was toch wel dat van het Amazonegebied. De bosbranden. Hier zit letterlijk en figuurlijk een luchtje aan. Want hier komt wel heel duidelijk naar voren dat als men zijn zin niet krijgt om een enorm stuk bos te mogen kappen dan ontstaat er zogenaamd ineens een bosbrand. En dan zeggen Ze : “hoe kan dat nou”??????? ‘Ze’, dat zijn de mannen die illegaal het grondgebied van de Karipuna indianen zijn binnengedrongen om land vrij te maken voor veeteelt) (lees artikel in de Volkskrant)

Oproep namens Bos en Bomen
“Liste to what the white Pine has to say” Emerson

“Luister naar wat de witte den zegt” Emerson

Wij als mensen kunnen praten wat we willen, maar wij kunnen nóóit vervangen wat de natuur ons uit eerste hand vertelt.
 
“Als er een school is die al je kennis kan uitwissen, dan móet er ook een school zijn die het allemaal kan terughalen”

“Vrede maakt Sterk en Machtig”

“Door Westerse wetenschap te combineren met inheemse filosofie en met de inheemse principes van respect en wederkerigheid, kunnen we het bos als een model zien voor hoe wij als samenleving met elkaar kunnen leven”.

Dit zijn een aantal dingen die gezegd worden in de documentaire en waarom het zo belangrijk is dat we ons ervan bewust worden want.

De kap van de oudste bossen ter wereld gaat nog gewoon door.

Alleen verliezers

Je kunt zien dat de diversiteit van ecosystemen ook voor meer veerkracht zorgt. Het tempert de schommelingen die in de natuur voorkomen. Dat geldt ook voor onze samenlevingen. Als we onze economie diversifiëren zal er niet zo snel een financiële crisis uitbreken omdat één bedrijfstak verdwijnt. Als je alle natuurlijke hulpbronnen opmaakt……..stort niet alleen het ecosysteem in elkaar maar verdwijnen ook de banen.
Er zijn dan dus alleen maar verliezers!

Waarom zien wij bomen niet als intelligent

Als we samen zijn geëvolueerd op deze planeet, waar op de tijdlijn zou intelligentie dan zijn intrede gedaan hebben?
Zijn wij misschien minder uniek dan wij denken? Wij denken dat wij intelligent zijn. Dat wij de enige intelligente soort op aarde zijn. Maar volgens onderzoek bevat het netwerk van bomen ook de drie identieke onderdelen van de fysieke structuur van intelligentie. Waarom kunnen we de bomen dan niet als de grondslag van intelligentie zien? Waarom kunnen wij bomen níet intelligent vinden? Dat komt door onze hoogmoed! Wij vinden onszelf als mensen zó geweldig! Maar als je naar de natuur en naar die patronen kijkt zijn die zodanig geëvolueerd dat ze werken en zich herhalen en evolueren.
Je ziet in het bos dezelfde structuren als in ons eigen neurale netwerk. Ze hebben gewerkt. En ze hebben duizenden jaren standgehouden. Dus bomen zijn intelligent.

Oproep namens Bos en Bomen

Belangrijke les voor de mensheid (geleerd van mos)

  • Aanpassing
  • Pas je aan je leefomgeving aan
  • Verander je leefomgeving niet
  • Domineer je leefomgeving níet
  • Leef van wat er voorhanden is
  • Wees nederig, klein, stijlvol en respectvol
  • Geef meer dan dat je neemt
  • Doe aan samenwerking en symbiose (het harmonisch samenleven van individuen van verschillende soorten)

Kijken en Leren

Wij mensen kunnen/moeten nog veel leren van de Bomen, het Mos, de Natuur. We zijn té ver afgedwaald van de natuur. Vroeger ging de mens, net als de natuur met de stroom mee. Net als de dieren dat toen nog konden doen. Zij trokken van plek naar plek waar op dat moment voedsel was. Of waar meer regen was of waar het droger was. We moeten kijken en leren van hoe de Aarde vroeger was toen het nog geen consumptiemaatschappij was. Als we gaan begrijpen hoe iets eigenlijk werkt kunnen we ons eraan aanpassen. Maar wat doet de mensheid, ze roeien de bomen uit. Ze vernietigen de Natuur. Wij lopen uit de pas. Wij passen hier niet meer. Wij moeten weer leren hoe we een onderdeel van de Natuur kunnen worden.

Dus misschien wil de aarde ons wel afschudden net zoals een kat of een hond zich van vlooien probeert te ontdoen van

Maya’s

Misschien is dit wat de Maya’s voorspelden
Níet een asteroïde of een zonnevlam of een zondvloed of wat dan ook, maar het einde van ONS
Wij koesteren het leven niet meer, of onze medemens, of zelfs de aarde, de natuur, de dieren en hulpmiddelen erop.
Oorlog, rassenmoord, misbruik, gevoelloze massamoorden, wreedheid tegen en misbruik van dieren, gulzigheid, hebzucht, verspilling, en lust!
Kijk om je heen!
Het einde van de wereld is er al!

Onderdeel van de Natuur

Iedereen moet weer een onderdeel van de Natuur worden. Je moet je er opnieuw mee verbinden. En we moeten samen beslissingen nemen over zaken die ons aan het hart gaan en die de Natuur betreffen.
Dát is onze emancipatie. Ervoor zorgen dat wij als soort weer gezonder worden en ons van onze ketenen ontdoen..
De Natuur is al vrij, die trekt zich niets van ons aan
Wij kunnen als verantwoordelijke wezens, die we zelden meer zijn, er ook voor zorgen dat de wereld of bepaalde gedeeltes van ons land voor altijd ongeschonden blijven. Dus helemaal zonder mensen. Laat het met rust, laat de Natuur haar eigen gang gaan.
Dan worden wij gelukkiger en de Aarde ook.
En dan zit er veel minder CO2 in de lucht

Tineke Walet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *