Minister Ollongren blij met groei Brabantse woonwagen kampen

Minister Ollongren blij met groei Brabantse woonwagen kampen

Anders Wonen Anders Leven

Minister Ollongren blij met groei Brabantse woonwagen kampen

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken juicht het toe dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met plannen om de tekorten aan woonwagenstandplaatsen aan te pakken. Dat laat ze weten in een reactie op het nieuws dat er in Brabant 61 standplaatsen voor woonwagens bijkomen, maar dat er nog zeker 800 mensen op de wachtlijst staan.

,,Over enkele jaren komt er een nieuwe inventarisatie van het aantal standplaatsen. Dan is er iets te zeggen over de geboekte voortgang bij het wegwerken van de tekorten”, aldus de minister. ,,Ik heb er vertrouwen in dat de meeste gemeenten actief op zoek gaan naar oplossingen.”

Niet iedereen meteen faciliteren

Tilburg is een van de gemeenten die over zulke oplossingen nadenkt: ,,Wij hanteren als uitgangspunt dat we, zoveel als mogelijk, rekening houden met woonwensen van vele groepen inwoners in onze gemeente. We streven bovendien naar voldoende aanbod voor alle doelgroepen”, zegt de woordvoerder. 

Men realiseert zich dat ze niet iedereen direct een woonplek kunnen geven. Daarbij komt ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Plus bestaat het feit dat een beschikbare ruimte slechts eenmaal kan worden uitgegeven.

Geen speciale doelgroep

De gemeente Moerdijk voert geen specifiek beleid. Wethouder Désirée Brummans zegt dat Woonwagenbewoners voor deze gemeente geen speciale doelgroep, zijn. Woonwagenbewoners worden behandeld zoals andere inwoners ook behandeld worden.

,,Wat betreft criminaliteit en ondermijning: Het afgelopen jaar hebben we tijdens een controle op één woonwagenentrum overtredingen aangetroffen. Bijvoorbeeld illegale bebouwing en bewoning. Een bijgebouw werd gebruikt als clublocatie voor een motorclub. En dit is in strijd met het bestemmingsplan. ,,Overigens controleren wij regelmatig ook op andere plaatsen, bijvoorbeeld bedrijventerrein en woonwijken. En ook daar constateren we soms overtredingen.”

Minister Ollongren blij met groei Brabantse woonwagen kampen

Minister Ollongren blij met groei Brabantse woonwagen kampen
In veel andere gemeenten is er ook een woonprobleem voor woonwagenbewoners

Nog in onderzoek

Maar voor een flink aantal gemeenten geldt dat er vooral nog veel onderzocht moet worden. Zoals bijvoorbeeld in Eindhoven. In april 2019 is bij vaststelling van de nota ‘Herijking Woonwagenbeleid’ afgesproken dat er in samenspraak met bewoners op basis van een onafhankelijk onderzoek behoefte eind 2019 een voorstel huisvesting van woonwagenbewoners aan de raad wordt voorgelegd. Dit proces verloopt volgens planning”, aldus de woordvoerder.

Bron:www.bndestem.nl Mattijs Smit, Jolien van de Griendt, Beike Looijse

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *